Ez az adatvédelmi tájékoztató a nyomtatvanyteka.hu weboldalak és az azon elérhető szolgáltatások felhasználói, mint érintettek számára készült. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Specimen Papír- és Nyomdaipari Zrt. (Cím: 1102 Budapest, Halom utca 5., Telefon: +361 4311-356, E-mail cím: kapcsolat@nyomtatvanyteka.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztassa az érintetteket a kapott adatok kezelésével kapcsolatban.

Mivel Ön meglátogatta a weboldalunkat, ahhoz, hogy annak valamennyi szolgáltatását használhassa, regisztrálnia kell. A regisztrációhoz szükségünk van néhány személyes adatára.

Az Ön által megadott adatok esetében cégünk az „Adatkezelő”, míg Ön az „érintett”. Az adatai mindvégig az Ön adatai maradnak. Bármikor rendelkezhet róluk. Ön dönti el, mi történhet velük és mi nem.

Mivel a szolgáltatás igénybevételéről az érintett szabadon dönthet, így a használatához szükséges adatok megadása, az adatszolgáltatás is önkéntes.

Fontos, hogy a szolgáltatások, különösen a rendelés, szállítás csak akkor lehetséges, ha ismerjük legalább a számlázáshoz szükséges nevet és címet, valamint legalább egy elérhetőségét. Ezért kérünk néhány személyes adatot a regisztrációkor. Ezt más célra nem használhatjuk, mint hogy kiszolgálhassuk.

Az adatkezelő, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

 

Az adatkezelő a Specimen Papír- és Nyomdaipari Zrt. (Cím: 1102 Budapest, Halom utca 5., Telefon: +361 4311-356, E-mail cím: kapcsolat@nyomtatvanyteka.hu.

A nekünk megadott adatokat mi kezeljük, csakis mi, másnak nem adjuk, és nem adhatjuk tovább. Csak arra használjuk, amire kaptuk. Ha kérdése van, az itt szereplő elérhetőségeken bármikor kérdezhet tőlünk.

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a nyomtatvanyteka.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

Cégnév

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Szállítási cím

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Számlázási cím

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Adószám

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Cégjegyzékszám

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Viszonteladó cég vagy személy neve

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Terméket átvevő személy neve

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Terméket átvevő személy adóazonosító száma

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Regisztráló személy neve

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

E-mail cím

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító.

Telefonszám

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Jelszó

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges egyedi azonosító.

 

Regisztráció során az ügyfelek az alábbi adatokat is megadhatják önkéntesen, melyeket az Adatkezelő kezel:

Fax szám

A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

 

Amikor meglátogatja a web oldalunkat, akkor az olyan adatok, mint az IP cím (az ön gépének internetes hálózati címe), az időpont, a látogatott oldalak és más technikai adatok is naplózásra kerülnek. Mindez névtelenül történik, így az ön személyével sem most, sem a jövőben nem hozható összefüggésbe. Az adatokat nem elemezzük, kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Statisztikai elemzés után – amit arra használunk, hogy lássuk, hány látogatónk van és hogyan biztosíthatjuk az oldalaink megfelelően gyors működését –, az adatokat töröljük.

Amennyiben többet szeretne tudni erről, lehetősége van írásban részletesebb tájékoztatást kérni a Szabályzat végén írt címek valamelyikén, amire feltétlenül válaszolunk.

Csak az Ön által megadott és itt felsorolt adatokat használjuk. A rendszer használata során további adatok is keletkeznek, de ezek vagy nem hozhatók később Önnel összefüggésbe. Ezek olyan adatok, hogy mely oldalainkat látogatta, hányszor lépett be a rendszerünkbe és ott milyen műveleteket végzett. Azért van ezekre szükségünk, hogy a rendszerünk kényelmesebben használható legyen. Vannak olyan adatok, amiket adózási okokból kötelező eltárolni (például számla adatok).

Az adatkezelés módja és időtartama

Az adatokat az Adatkezelő saját informatikai rendszerén, saját vagy bérelt szervereken tárolja. Az adatok ezen kívül átmenetileg az Adatkezelő egyéb számítógépeire is felkerülhetnek.

 

A személyes adatokat informatikai rendszerben tároljuk, és ott is csak addig, amíg szükséges, tehát a regisztráció idejére. Azokat nem nyomtatjuk ki, azokat sem szóban, sem más módon nem osztjuk meg senkivel. Munkatársaink, akiket titoktartás köt, az Ön kiszolgálásakor láthatják például a nevét vagy címét, illetve, ha felhív minket, ez alapján tudják Önt azonosítani.

Az adatkezelés ideje a felhasználói regisztrációtól a felhasználói regisztráció törléséig tart, egyes adatokat törvény alapján tovább is kezelhetjük (számlázási adatok, az adótörvényekre tekintettel). A látogatási adatok adatkezelési ideje a naplófájlok feldolgozásáig tart, amiket legfeljebb egy évig tárolunk.

Ha Ön már nem kívánja igénybe venni a szolgáltatásainkat, akkor bármikor törölheti a regisztrációját, ezáltal a velünk megosztott adatait is. Csak olyan adatokat őrzünk meg ennél tovább, amit valamilyen törvény számunkra kötelezővé tesz (például számlázási adatok).

Adatvédelem

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Az adatok védelmére megfelelő biztonsági szintű rendszert és felügyeletet üzemeltetünk. Információs rendszereink magas szinten védettek, szervereink jól védett helyen működnek. Azokat külső, erre szakosodott szakemberekkel, úgynevezett tanúsító cégekkel rendszeresen átvizsgáltatjuk, hogy megfelelnek-e a szükséges védelmi követelményeknek.

Hozzáférés a saját adataihoz

Az érintett a róla tárolt adatokat bármikor teljes körűen megtekintheti a weboldal „felhasználói profil” funkciójával, ahol valamennyi adatát láthatja, módosíthatja, törölheti. Ha valami miatt ezt nem tudja elérni, akkor írhat az kapcsolat@nyomtatvanyteka.hu címre vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

 

Önnek joga van bármikor tudakozódni az Önről nyilvántartott adatok iránt. Ezt legegyszerűbben a rendszerben teheti meg a regisztrációjához tartozó adatlapon, de bármilyen más módon is kérheti, hogy tájékoztassuk az Önről tárolt adatokról.

Adattovábbítás, további címzettek

Az érintett adatait nem továbbítjuk harmadik félnek sem az Európai Gazdasági Közösségen belül, sem azon kívül. Egyes számlázási adatokat az adótörvények miatt a NAV felé kötelességünk továbbítani (számla fejadatok).

 

Az adatait másnak nem küldjük el. Ez alól néhány törvény jelenthet kivételt például, ha vásárol nálunk, és az adatai ezáltal számlára kerülnek, amit az adóhatósághoz vagyunk kötelesek továbbítani a jelenlegi törvények alapján.

Automatikus döntéshozatal

A rendszerünk automatikusan az érintett látogatási adataiból nem készít profilt, nem tesz ajánlatot és nem határoz meg kedvezményt.

 

A rendszer önműködően nem juttat kedvezményt, anélkül, hogy erről ne értesítenénk és Önt sem hozhatja hátrányos helyzetbe. Csak az Ön által előzetesen elfogadott feltételek szerint járunk el minden vásárlásnál.

Adatvédelmi Tisztviselő

Az ANY Biztonsági Nyomda cégcsoportnál vállalatcsoport szintű adatvédelmi tisztviselő (Corporate Level DPO) került kijelölésre. Feladata az ügyfél tájékoztatás és a GDPR rendelkezésnek való egységes megfelelés cégcsoport szintű biztosítása. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Dr. Iszály Mihály, E-mail: dpo@any.hu.

 

Az Adatvédelmi Tisztviselő az a személy, aki kifejezetten adatvédelmi ügyekben a kapcsolattartónk. Az itt megadott elérhetőségén közvetlenül és bármikor lehet hozzá fordulni.

Jogérvényesítés

Az adatkezeléssel bármelyik elemével kapcsolatban panaszt tehet nálunk, az adatkezelőnél az adatvédelmi tisztviselőnek címzett panasszal, amire mihamarabb válaszolunk (kapcsolat@nyomtatvanyteka.hu, dpo@any.hu). Amennyiben problémáit máshol is jelezni szeretné, úgy fordulhat az Ön országa szerinti adatvédelmi hatósághoz az Európai Unión belül, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +361 391-1400, Fax: +361 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Ha elégedetlen adatai kezelésével vagy szabálytalanságot tapasztal, nálunk és a hatóságoknál is panaszt tehet az itt írt elérhetőségek bármelyikén.

 

 

2023.11.26.